WebsiteWoortmann9014.jpg

De leveringsakte

Heeft u een huis gekocht, dan moet u bij de notaris een leveringsakte ondertekenen. Deze akte zorgt ervoor dat de eigendom van de woning van de verkoper op de koper overgaat. De notaris stelt de akte op. Ook de verkoper en de notaris ondertekenen de leveringsakte.

Wat staat er in de leveringsakte?

Voordat u de leveringsakte tekent, heeft u al een koopovereenkomst gesloten. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de afspraken in de koopovereenkomst. De notaris zal eventuele gaten in de koopovereenkomst zo vroeg mogelijk proberen te ontdekken. In overleg met beide partijen vult hij dan de koopovereenkomst aan.

Wat doet de notaris verder?

De notaris onderzoekt verder of de verkoper het huis wel kan overdragen ("beschikkingsbevoegd" is) en of er nog verplichtingen aan het huis verbonden zijn. Hij ziet erop toe dat de koper en de verkoper zich houden aan wat er in de koopovereenkomst staat. Zo zorgt de notaris dat de verkoper de woning op tijd overdraagt en dat de koper de koopsom op tijd stort.

Openbare registers en Kadaster

Ten slotte zorgt de notaris dat de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Ook de hypotheekakte wordt opgenomen in deze registers. Uit deze registers blijkt wie eigenaar van welk huis is. De inschrijvingen zijn openbaar. Iedereen kan dus informatie opvragen over wie de eigenaar van een huis is en welke hypotheek erop rust.