Skip to main content
Foto Testament
Een testament op laten maken

Een testament op laten maken

Als u komt te overlijden, geldt het erfrecht: al uw bezittingen en schulden gaan over op uw erfgenamen. U kunt zelf uw erfgenamen aanwijzen in uw testament. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

Langstlevende-regeling

De wet bevat voor gehuwden een zogenaamde wettelijke verdeling (langstlevende-regeling). Dat betekent dat als u getrouwd bent en geen afwijkend testament heeft gemaakt, uw partner eigenaar wordt van uw nalatenschap. Eventuele kinderen worden dan nog geen eigenaar, zij kunnen hun erfdeel pas opeisen na het overlijden van de langstlevende ouder. Voor een geregistreerd partnerschap geldt hetzelfde.

Als u ongehuwd samenwoont, erft uw partner niet automatisch van u, ook niet als u een samenlevingscontract heeft gemaakt. Als u uw partner wilt aanwijzen als erfgenaam, zult u dus een testament moeten opmaken.

Wat kunt u vastleggen in een testament?

In een testament kunt u veel meer regelen dan het aanwijzen van uw erfgenamen alleen.

Fiscaliteit

Een vererving heeft vaak ook fiscale consequenties. Met een testament kunt u die voor een belangrijk deel sturen. Zo kunt u belastingheffing uitstellen, bijvoorbeeld wanneer uw vermogen in een huis zit, en/of belasting besparen.

Voogdij

Als u minderjarige kinderen heeft, kunt u in een testament een voogd benoemen voor het geval u en de andere ouder wegvallen. Met achttien jaar is het kind meerderjarig en eindigt de voogdij.

Bewindvoering

U kunt ook bewindvoering in uw testament opnemen. Daarmee zorgt u ervoor dat een door u aan te wijzen bewindvoerder de erfgenamen begeleidt bij het beheren van de erfenis. Dat kan een oplossing zijn voor erfgenamen die het beheer zelf niet kunnen voeren, maar u kunt er ook mee voorkomen dat kinderen op jonge leeftijd al over hun erfdeel kunnen beschikken op een manier waar ze later misschien spijt van krijgen. In dat laatste geval eindigt een bewind op een door u te bepalen leeftijd (vaak 25 jaar).

Legaten

In een testament kunt u ook legaten vastleggen. Met een legaat laat u iets specifieks na aan een persoon of organisatie. Legaten zijn er in vele soorten en maten. Het kan gaan om een geldbedrag, maar ook om sieraden, een auto, een schilderij of een huis. U kunt legaten inzetten om een testament (fiscaal) te optimaliseren of voor het toekennen van bedragen of eigendommen aan (klein-)kinderen, derden of een goed doel. Met legaten aan kleinkinderen kunt u veel erfbelasting besparen.

Regelingen rond vermogen in het kader van de Natuurschoonwet of uw onderneming

Ook zaken rond vermogen in het kader van de Natuurschoonwet, of regelingen met het oog op (het voortzetten van) uw onderneming kunt u opnemen in uw testament.

Executeurschap

In een testament kunt u een executeur aanwijzen, die uw nalatenschap voor en namens de erfgenamen afwikkelt. Dat wil zeggen dat de executeur het testament uitvoert, de nodige belastingaangiften doet en andere administratieve zaken regelt die met het overlijden samenhangen.

Uitsluitingsclausule

Met een uitsluitingsclausule in het testament zorgt u ervoor dat de nalatenschap alleen blijft toekomen aan de door u aangewezen erfgena(a)m(en) en niet terecht komt in een gemeenschap van goederen waarin die erfgena(a)m(en) getrouwd is/zijn. Soms worden hiervoor genuanceerde clausules gebruikt, veelal met het oog op fiscale aspecten. Er bestaan ook zogenaamde insluitingsclausules, voor juist het tegenovergestelde effect.

Een testament opstellen

Wij staan voor u klaar met uitgebreide informatie en advies en helpen u graag bij het opstellen van uw testament.

Tip

Lees voor meer informatie over testamenten ook de brochure Hoe regel ik mijn nalatenschap? En de brochure Het onderzoek van de notaris bij uw testament van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?