Skip to main content
Foto Voogdij en bewind
Voogdij en bewind

Voogdij en bewind

Als u minderjarige kinderen heeft, kunt u in uw testament een voogd en een bewindvoerder benoemen. 

Voogdij

Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen voor het geval beide ouders wegvallen. Op achttienjarige leeftijd zijn kinderen meerderjarig en eindigt de voogdij.

Kinderen hoeven niet altijd in het gezin van de voogd te worden opgenomen. Ze mogen ook worden opgenomen in een pleeggezin. Tenzij er ook een bewindvoerder is benoemd, beheert de voogd ook het vermogen van het kind. Een voogd staat onder toezicht van de rechter en heeft bijvoorbeeld ook de toestemming van de rechter nodig als geld van het kind zelf nodig is voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Een voogd hoeft zich nog niet definitief uit te spreken over het aanvaarden van de voogdij als de voogdijbenoeming in het testament wordt opgenomen. Pas als er geen ouders meer zijn en de voogdij daadwerkelijk aan de orde is, moet de beoogde voogd zich bereid verklaren de voogdij op zich te nemen. Pas dan is hij of zij officieel voogd.

Bewind

Gedurende de minderjarigheid van een kind beheren de ouders of de voogd het vermogen van het kind. Op achttienjarige leeftijd is het kind meerderjarig en beheert het zelf zijn of haar vermogen.

Als een kind een erfenis heeft ontvangen, beheert hij of zij vanaf achttien jaar dus ook die erfenis zelf. Niet alle ouders vinden dat wenselijk. Vaak wordt aangenomen dat een kind op een iets hogere leeftijd, bijvoorbeeld 23 of 25 jaar, wat verstandiger en minder impulsief zal omgaan met bezit.

Daarom kiezen veel ouders ervoor naast een voogd ook een bewindvoerder aan te wijzen. Die bewindvoerder beheert dan het vermogen voor het kind. Anders dan bij voogdij hoeft een bewind niet te eindigen als een kind achttien wordt, de leeftijd kan ook worden vastgesteld op bijvoorbeeld 23 of 25 jaar. Ook levenslange bewindvoering komt voor, bijvoorbeeld wanneer een kind als gevolg van een beperking het eigen vermogen nooit goed zal kunnen beheren.

Het is ook mogelijk één persoon te benoemen voor zowel de rol van voogd als die van bewindvoerder.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?