Skip to main content
Foto Schenkingen
Schenkingen

Schenkingen

Denkt u na over een schenking? Wij helpen u graag te beoordelen welke vorm van schenken het beste bij u past. In een persoonlijk gesprek informeren we u uitgebreid over alle mogelijkheden en maken we ook alle belastingaspecten helder inzichtelijk.

Waarom schenken?

U kunt schenken uit vrijgevigheid, omdat u een persoon of een goed doel financieel voordeel gunt. Ook kan een besparing van erfbelasting over een toekomstige erfenis ten grondslag liggen aan de wens om te schenken. Verder worden schenkingen ingezet om de (eventueel toekomstige) eigen bijdrage in de zorg te verminderen.

Schenken aan (klein)kinderen

Schenken aan (klein)kinderen kan op veel manieren.

Direct beschikbare schenking

Wanneer u geld wilt schenken en het ook meteen ter hand wilt stellen, kunt u het bedrag gewoon geven of overmaken, zonder verdere vormvoorschriften. Wel kan het zijn dat de ontvanger, afhankelijk van het bedrag, nog aangifte moet doen voor de schenkbelasting, ook wanneer er sprake is van een schenking binnen een vrijstelling.

Schenking op papier

Wanneer u geld wilt schenken maar het nog niet meteen ter hand wilt stellen, kunt u schenken ‘op papier’. U schenkt dan een bedrag dat u daarna meteen weer terugleent. Over dat teruggeleende bedrag betaalt u uw kind(eren) jaarlijks verplicht een rente van 6 %. Voor een schenking op papier is een notariële akte nodig.

Een belangrijk voordeel van schenken op papier is dat uw vermogen kleiner wordt, waardoor te zijner tijd minder erfbelasting verschuldigd is. Ook het betalen van de rente verkleint uw vermogen, waarmee de besparing nog groter wordt.

Hoeveel mag u schenken?

Vaak denkt men dat (groot)ouders een (klein)kind niet meer mogen schenken dan het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag. Niets is minder waar. U mag net zoveel schenken als u wilt. Het is vaak de wens tot belastingbesparing die tot begrensde schenkingen leidt.

Belastingaspecten

Elke ontvanger, ook een kind, heeft een belastingvrijstelling als het gaat om schenkbelasting. Schenkingen leiden dan ook pas tot heffing van schenkbelasting wanneer deze boven de vrijstelling uitkomen.

Voor kinderen zijn er meerdere vrijstellingen beschikbaar. Een ‘normale’ jaarlijkse vrijstelling, en diverse hogere vrijstellingen, bijvoorbeeld voor een dure studie of een eigen woning.

Schenkingen werken ook door in de inkomstenbelasting. Wij helpen u graag hier nauwkeurig naar te kijken, om te voorkomen dat de heffing van inkomstenbelasting de besparing van erfbelasting tenietdoet of zelfs overtreft.

Schenken aan een goed doel, ANBI, SBBI of vereniging

Schenken aan goede doelen heeft vaak een dubbel voordeel. U steunt een goed doel en mogelijk creëert u bovendien extra belastingaftrek voor uzelf.

Veel goede doelen hebben de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan culturele ANBI's geven extra aftrekmogelijkheden.

Ook mag u aftrekbaar schenken aan een vereniging of een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Een SBBI is een instelling of organisatie die op de eerste plaats de individuele belangen van haar leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Een zangkoor, muziek- of sportvereniging bijvoorbeeld.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?