Skip to main content
Foto Appartementsrecht
Een appartementsrecht kopen

Een appartementsrecht kopen

Met een appartementsrecht bent u mede-eigenaar van een heel gebouw en heeft u het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van dat gebouw (meestal een woning in een flat of appartementencomplex). Bij het gebruiksrecht van dat privégedeelte hoort ook het recht op gebruik van alles in het gebouw dat bedoeld is voor gezamenlijk gebruik.

Splitsing in appartementen

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw juridisch te splitsen. Dat gebeurt met een notariële splitsingsakte, gecombineerd met een splitsingstekening. Op die tekening staan de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten aangegeven.

Splitsingen worden toegepast bij grotere gebouwen, bij een afzonderlijke boven- en benedenwoning, maar ook wanneer individuele parkeerplaatsen op een parkeerterrein los overdraagbaar moeten zijn (daar worden dan aparte appartementsrechten voor gemaakt). 

Vereniging van Eigenaren

Koopt u een appartementsrecht, dan wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE beheert het gebouw.

Hoewel een VvE sinds 1 januari 2018 wettelijk verplicht is een reservefonds te vormen voor toekomstige onderhoudskosten, gebeurt dat niet altijd. Als er geen toereikend reservefonds is, moeten alle eigenaren in geval van groot onderhoud naar rato van hun aandeel in het gebouw bijdragen aan de onderhoudskosten.

Ook komen er komen in de praktijk ‘slapende’ VvE’s voor. Een slapende VvE onderneemt geen activiteiten, vergadert niet (meer) en doet niets aan onderhoud. Dat kan uiteraard tot grote problemen leiden; het is daarom raadzaam de VvE in dat geval weer actief te maken.

Kopen van een appartementsrecht

Wanneer u van plan bent een appartementsrecht te kopen, is het raadzaam de splitsingsakte, de splitsingstekening en het zogenaamde splitsingsreglement in te zien. Ook zijn de omvang van het reservefonds en de hoogte van de VvE-bijdrage van belang.

Informatie en advies

Wij informeren en adviseren u graag als u meer wilt weten over het splitsen in appartementen of het aankopen van een appartementsrecht.

Contactformulier

Ongeldige invoer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?