Skip to main content
Foto Aandeelhoudersovereenkomst
Aandeelhoudersovereenkomst

Aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is niet verplicht. In beginsel bepalen de statuten van een vennootschap de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders, maar een aandeelhoudersovereenkomst is een goede manier om die verhoudingen nader te specificeren. 

Anders dan de statuten wordt een aandeelhoudersovereenkomst niet gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is de inhoud ervan in principe geheim en niet inzichtelijk voor derden.

Juridisch maatwerk

Omdat alle ondernemingen en aandeelhouders anders zijn, is het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst juridisch maatwerk.

In een aandeelhoudersovereenkomst kunt u bijvoorbeeld opnemen:

  • Afspraken over de overdraagbaarheid van de aandelen
  • Afspraken over de winstverdeling
  • Afspraken over de verantwoordelijkheden en de benoeming van het bestuur en het aantal bestuurders
  • Afspraken over de besluitvorming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en het minimale aantal bijeenkomsten van de AVA
  • Afspraken over het aanbieden van aandelen aan andere aandeelhouders, bijvoorbeeld wanneer een aandeelhouder arbeidsongeschikt raakt of ontslagen wordt
  • Een concurrentiebeding

Wij helpen u graag met het opstellen van een overeenkomst die tot in detail bij uw vennootschap en aandeelhouders past.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?