Skip to main content
Foto Vereniging
Vereniging

Vereniging

Een vereniging is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden) met een gemeenschappelijk doel. Dat kan het beoefenen van sport zijn, het beleggen van vermogen of het delen van (andere) hobby's. De hoogste macht ligt bij de ledenvergadering. 

Statuten

De statuten zijn het belangrijkste document van een vereniging. Verplichte onderdelen in de statuten zijn de naam en het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden en de bestemming van het liquidatiesaldo na opheffing van de vereniging.

Huishoudelijk reglement

De meer praktische afspraken – bijvoorbeeld over de manier van vergaderen, besluitvorming en het gebruik van de verenigingslocatie – worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.

Een vereniging oprichten

Heeft u vragen over het oprichten of de juridische aspecten van een vereniging? Wij informeren en adviseren u graag.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?