Skip to main content
Foto Pandrecht op aandelen
Pandrecht op aandelen

Pandrecht op aandelen

Bij het aangaan van een geldlening wordt vaak een onderpand gevraagd. Daarmee heeft de geldgever zekerheid het geleende bedrag terug te ontvangen. Voorbeelden van zo’n onderpand zijn een hypotheekrecht (een onderpand in de vorm van onroerend goed) of een pandrecht op aandelen (een onderpand in de vorm van aandelen). Een notaris legt het pandrecht vast in een akte.

Wat is van belang bij een pandrecht op aandelen?

Bij het aangaan van een pandrecht op aandelen zijn een aantal zaken van belang.

  1. De statuten van de bv moeten het vestigen van een pandrecht op aandelen toestaan.
    NB In die statuten staat vaak ook iets over het stemrecht op aandelen bij verpanding en soms maken partijen daar afspraken over. Vaak blijft het stemrecht bij de aandeelhouder maar kan de pandhouder het stemrecht naar zich toe trekken in bepaalde specifieke situaties. Bijvoorbeeld als de aandeelhouder zich niet aan de afspraken over de verpanding houdt, als de bv failliet gaat of in andere situaties waarin de pandhouder de (waarde van de) aandelen wil veiligstellen. 

  2. Er moet geregeld worden wie de winst op de aandelen ontvangt.
    Vaak wordt in de akte opgenomen dat de winst aan de aandeelhouder zelf wordt uitgekeerd, tenzij de rente en aflossing van de lening niet worden betaald. 

  3. Er moeten afspraken worden gemaakt over eventuele verkoop van de aandelen door de aandeelhouder en over de duur van de verpanding.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?