Skip to main content
Foto ANBI
ANBI

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. 

Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen soms wel als zogenaamde sociaal belang behartigende instelling (SBBI) worden beschouwd: een instelling of organisatie die op de eerste plaats de individuele belangen van haar leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft.

Belastingvoordelen

Een instelling met ANBI-status heeft aanzienlijke belastingvoordelen. Een aantal daarvan:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateurs en de ANBI de giften vastleggen in een overeenkomst)
  • Voor donateurs van zogenaamde culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek

Voorwaarden

Om aangewezen te worden als ANBI, moet de instelling voldoen aan diverse voorwaarden. Een aantal daarvan:

  • De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut (dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten)
  • De instelling moet met nagenoeg al haar activiteiten het algemeen belang dienen (de zogenaamde 90%-eis)
  • De instelling heeft geen winstoogmerk
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan bepaalde integriteitseisen
  • Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is
  • Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling

ANBI-status aanvragen

Heeft u vragen over het aanvragen van de ANBI-status of het omvormen van een bestaande instelling tot ANBI? Wij helpen u graag.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?