Skip to main content
Foto Stichting
Stichting

Stichting

Een stichting wordt meestal opgericht om vermogen te beheren of bij elkaar te houden, of om een bepaald doel te realiseren met behulp van een vermogen. Anders dan een vereniging heeft een stichting geen leden. 

In de statuten staan onder meer de naam en doelstelling van de stichting, en de bestemming van het liquidatiesaldo na opheffing.

ANBI-status

Wanneer een stichting een ideëel doel dient, kan het aanvragen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) interessant zijn. Een ANBI-stichting is in principe vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor de statuten van een ANBI gelden wel enkele aanvullende eisen. Overweegt u de ANBI-status aan te vragen, dan zorgen wij ervoor zorgen dat de statuten aan die eisen voldoen.

Stichtingen in de zorg

Ook in de zorg zijn veel stichtingen actief. Deze stichtingen hebben een bijzonder statuut nodig om te voldoen aan de zogenaamde Zorgbrede Governancecode.

Een stichting oprichten

Heeft u vragen over het oprichten of de juridische aspecten van een stichting? Wij informeren en adviseren u graag.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?