Skip to main content
Foto Geregistreerd partnerschap
Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is vergelijkbaar met een huwelijk. U moet er dus ook voor naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het enige verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap is dat het beëindigen van een huwelijk via de rechter moet plaatsvinden. Voor het ontbinden van een geregistreerd partnerschap volstaat een overeenkomst, die door een notaris (of door een advocaat, mits er geen kinderen onder de achttien jaar in het spel zijn) wordt ondertekend. 

Kiest u voor een geregistreerd partnerschap, dan is het verstandig om vooraf na te denken of u zich in gemeenschap van goederen wilt laten registreren of met partnerschapsvoorwaarden. 

Geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen

Heeft u vóór uw geregistreerd partnerschap geen partnerschapsvoorwaarden opgesteld, dan gaat u de verbintenis automatisch aan in (algehele/volledige of beperkte) gemeenschap van goederen.

Partnerschapsregistratie vóór 1 januari 2018
Bent u vóór 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Daaronder vallen óók erfenissen en schenkingen.

Partnerschapsregistratie na 1 januari 2018
Bent u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden, dan is er sprake van beperkte gemeenschap van goederen. Schenkingen en erfenissen vallen dan niet onder de gemeenschap, net als vermogen dat u al bezat voordat u zich als partners liet registreren.

Let op: heeft u gezamenlijk bezit in ongelijke aandelen, bijvoorbeeld een woning die voor een vierde deel eigendom is van de een en voor drie vierde van de ander, dan wordt dat bezit zonder partnerschapsvoorwaarden ook gemeenschappelijk eigendom. U heeft dan allebei dus recht op de helft van de eigendom. Als u dat niet wilt, kunt u dit in uw partnerschapsvoorwaarden opnemen en de oude aandelen in stand houden.

Bij een scheiding wordt uw gemeenschappelijke vermogen 50/50 tussen u beiden verdeeld.

Geregistreerd partnerschap met partnerschapsvoorwaarden

Vaak is het verstandig om partnerschapsvoorwaarden op te stellen voordat u uw partnerschap laat registreren, bijvoorbeeld als u de risico’s met betrekking tot een onderneming wilt beperken.

Standaard partnerschapsvoorwaarden zijn er niet, u richt ze naar eigen inzicht in. Wij adviseren u hierin graag.

Net als bij een huwelijk is het mogelijk tijdens het geregistreerd partnerschap nog partnerschapsvoorwaarden te maken, ze aan te passen of juist weer op te heffen. U kunt ze bijvoorbeeld om fiscale redenen opheffen, of omdat er geen sprake meer is van ondernemingsrisico's. 

Tip

Lees voor meer informatie over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap ook de brochure Samen verder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?