Skip to main content
Foto Ondernemingsvormen
Ondernemingsvormen

Ondernemingsvormen

Naast de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv) zijn er nog een aantal ondernemingsvormen. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Rechtspersoonlijkheid wil zeggen dat de entiteit zelf drager van rechten en verplichtingen kan zijn, zelf bezittingen en schulden kan hebben, zelf overeenkomsten kan aangaan en zelf failliet kan gaan. Bij ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid geldt deze opsomming niet voor de entiteit zelf, maar voor de achterliggende personen/ondernemers. 

Een groot voordeel van een onderneming met rechtspersoonlijkheid is dat u als eigenaar/eigenaren in beginsel niet met uw privévermogen aansprakelijk bent bij bijvoorbeeld een faillissement.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Naast de bv en de nv zijn ook de stichting, de vereniging en de coöperatie rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Eenmanszaak

Een particulier die gaat ondernemen, begint vaak als eenmanszaak. De oprichting is eenvoudig en levert in het begin vaak wat meer belastingvoordeel op dan bijvoorbeeld een bv. Nadeel van de eenmanszaak is dat u met uw privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf.

Vennootschap onder firma (vof)

Een vof is een samenwerkingsverband van ondernemers, waarbij iedere ondernemer (vennoot) geld, goederen of arbeid inbrengt om daarmee samen een bedrijf te runnen.

Commanditaire vennootschap (cv)

Een commanditaire vennootschap is ook een samenwerkingsverband van ondernemers, met naast de actieve vennoten ook zogenaamde stille vennoten/geldschieters. Stille vennoten worden ook wel commanditaire vennoten genoemd.

Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband waarbij twee of meer ondernemers (de ‘maten’) onder één naam hun beroep uitoefenen. Binnen een maatschap voeren de maten hun eigen onderneming, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Tandartsen, architecten, fysiotherapeuten, agrariërs en advocaten verenigen zich relatief vaak in een maatschap.

 

Wij nemen graag de tijd om met u te bespreken welke ondernemingsvorm het beste bij uw situatie past.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?