Skip to main content

Klachtenregeling

Heeft u een klacht heeft over onze handelwijze, rekening of houding, dan kunt u verschillende stappen ondernemen. Graag proberen wij in een persoonlijk gesprek tot een oplossing te komen waarin zowel u als wij ons kunnen vinden.

Leidt dit gesprek niet tot een bevredigende uitkomst, dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen. Deze tussenkomst is onpartijdig en vindt plaats via schriftelijke uitwisseling van standpunten.

De KNB bemiddelt niet bij klachten over declaraties (rekeningen). Deze kunt u voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat, die bemiddelt bij klachten over de dienstverlening of de rekening van de notaris. De Geschillencommissie Notariaat is net als de KNB onpartijdig. De uitspraak van deze geschillencommissie is echter, anders dan bij de KNB, bindend: zowel u als de (kandidaat-)notaris moet zich eraan houden.

Als u het idee heeft dat wij ons niet hebben gehouden aan de wetten en regels voor notarissen en dus tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld zouden hebben, en het gesprek hierover heeft geen bevredigende oplossing gegeven, dan kunt u een klacht indienen bij de tuchtrechter. Dit doet u bij de kamer voor het notariaat, een onderdeel van de rechtbank. U kunt ook hierbij eerst bemiddeling door de KNB aanvragen.

De KNB en kamers voor het notariaat doen geen uitspraken over het vervolg van een conflict en eventuele schadevergoedingen. Hiervoor kunt u een rechtszaak starten bij de civiele rechter.

Op zoek naar een laagdrempelig notariskantoor?

Onze deur staat altijd voor u open, wij helpen u graag!