Skip to main content
Foto Coöperatie
Coöperatie

Coöperatie

Een coöperatie is een bijzondere vorm van een vereniging en bestaat dus ook uit leden. Leden kunnen stoppen of instappen zonder dat het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt. Dit is anders dan bijvoorbeeld bij een vof of maatschap, waar vennoten en maten niet zomaar kunnen stoppen.

Net als bij een gewone vereniging ligt de hoogste macht bij de algemene ledenvergadering. Deze vergadering benoemt en ontslaat bijvoorbeeld het bestuur, dat meestal ook uit leden bestaat.

De winst van de coöperatie wordt verdeeld op basis van de afspraken die de leden daarover maken. Veel voorkomende vormen van coöperaties voor ondernemers zijn de bedrijfscoöperatie en de ondernemerscoöperatie.

Bedrijfscoöperatie

Een bedrijfscoöperatie is vooral van betekenis als het gaat om de zakelijke belangen van de leden. Denk bijvoorbeeld aan grote zuivelcoöperaties; de leden zijn aangesloten melkveehouders, die delen in de winst.

Ondernemerscoöperatie

In een ondernemerscoöperatie werken de leden zelfstandig maar wel samen aan een groter geheel. Dit type coöperatie is bijvoorbeeld geschikt als samenwerkingsvorm voor zzp’ers.

Een coöperatie oprichten

Omdat een coöperatie ook een vereniging is, zijn er ten minste twee leden nodig om een coöperatie te starten. Een notaris stelt de statuten op en schrijft de coöperatie in het handelsregister.

Ook alle bestuurders worden ingeschreven in het handelsregister. Wanneer u vóór inschrijving al handelt uit naam van een coöperatie, bent u persoonlijk aansprakelijk.

Heeft u vragen over het oprichten of de juridische aspecten van een coöperatie? Wij informeren en adviseren u graag.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?