Skip to main content
Foto Executeur
Executeur

Executeur

Onze notarissen hebben veel ervaring met executeurswerk. Wat houdt de rol van executeur precies in?

De executeur is een centrale figuur in het erfrecht. Een executeur wordt benoemd in een testament en kan diverse taken opgedragen krijgen, variërend van het regelen van de uitvaart, het afwikkelen en vereffenen van de nalatenschap, tot het zelfstandig verdelen van de nalatenschap.

Uitvaartexecuteur

De uitvaartexecuteur heeft als voornaamste taak het regelen van de uitvaart. Deze executeur wordt ook wel de één-ster-executeur genoemd.

Beheer-executeur

De meest voorkomende executeur is de zogenaamde beheer-executeur, ook wel twee-sterren-executeur genoemd. Deze executeur krijgt de nalatenschap in beheer. Zonder medewerking van de executeur kunnen de erfgenamen niet over de nalatenschap beschikken.

Als het vermogen in de nalatenschap onvoldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen, is de executeur ook bevoegd goederen van de nalatenschap te gelde te maken. De executeur is wel gehouden hierover zoveel mogelijk overleg te plegen met de erfgenamen, tenzij hij of zij in het testament van die verplichting is ontheven.

Andere (beheer-)taken van de executeur zijn onder meer het betalen van de schulden van de overledene, het innen van vorderingen, het opzeggen van eventuele huurcontracten en het afgeven van legaten.

De taak van de beheer-executeur eindigt wanneer de nalatenschap is vereffend: wanneer alle schulden zijn voldaan en alle vorderingen geïncasseerd. Het verdelen van de uiteindelijke nalatenschap behoort niet tot de taken van de beheer-executeur. Is er een beheer-executeer benoemd, dan is de verdeling aan de erfgenamen.

Executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Naast de uitvaart- en de beheer-executeur is er ook de zogenaamde executeur-afwikkelingsbewindvoerder of drie-sterren-executeur. Als gevolg van de bewindvoering kunnen deze executeur meer bevoegdheden worden toegekend.

Aansprakelijkheid erfbelasting

Een executeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de erfbelasting, ongeacht of hij de aangifte wel of niet (mede-) ondertekent. Dit hoeft doorgaans geen problemen te geven. De executeur beheert immers de nalatenschap en kan daaruit de erfbelasting voldoen. Wanneer er bezittingen of schulden niet goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bezittingen of tegoeden in het buitenland, betekent dit een aansprakelijkheidsrisico voor de executeur.

Tip

Lees voor meer informatie over wat er bij een erfenis komt kijken ook de brochure Een erfenis, wat nu? van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?