WebsiteWoortmann8984.jpg

De koopovereenkomst

De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijk vastgelegde afspraak tussen de verkoper en de koper over de koop van een huis of een perceel grond. In de koopakte staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden en voor welke prijs het huis of de grond aan de koper wordt overgedragen.

Voorlopige koopovereenkomst

Een koopakte of koopovereenkomst wordt ook vaak voorlopige koopovereenkomst genoemd. Let op: de akte is wel bindend. De term voorlopig betekent alleen dat de eigendom nog moet overgaan van verkoper naar koper. Alleen als in de koopakte ontbindende voorwaarden zijn opgenomen kunt u zonder kosten van de overeenkomst af. Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud van de koper.

Schakel tijdig een notaris in

Het is verstandig om een notaris in te schakelen nog voordat u de koopakte ondertekent. Hij kan deskundige begeleiding en advisering bieden en zorgt ervoor dat de akte voldoet aan alle notariële eisen. Zo voorkomt u dat de overeenkomst vastloopt op juridische haken en ogen. U kunt altijd contact opnemen voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.