WebsiteWoortmann9027.jpg

Huis gekocht

Heeft u een huis gekocht of een koophuis op het oog? Juridische aspecten spelen vaak een belangrijke rol. Daarom is het verstandig zo snel mogelijk contact op te nemen met een notaris. Wij kunnen u al adviseren nog voordat u de voorlopige koopovereenkomst tekent.

Leveringsakte of transportakte

De formele eigendomsoverdracht van een huis gebeurt altijd door een notaris. Hij regelt de overdracht via een leveringsakte, ook wel transportakte genoemd. Als er een hypotheekakte is wordt ook die akte ondertekend bij de notaris. De diensten van de notaris worden meestal betaald door de koper. Dat betekent dat de koper ook het recht heeft om de notaris te kiezen.

Voor advies naar de notaris

Als koper, maar ook als verkoper van een huis, kunt u bij ons terecht voor specialistisch advies. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren over bezwarende bepalingen (zoals erfdienstbaarheden), de mogelijke financieringsvormen en wat de gevolgen zijn als u een verhuurd huis koopt. U kunt altijd contact opnemen voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek.