Wij zoeken een nieuwe medewerker! meer weten? Klik hier!

 

WebsiteWoortmann9027.jpg

Testament

Als u komt te overlijden geldt het erfrecht: al uw bezittingen en schulden gaan over op de erfgenamen. Als u geen testament heeft bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

Langstlevende-regeling

De wet bevat voor gehuwden de zogenaamde wettelijke verdeling (langstlevende-regeling). Dat betekent dat als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en geen afwijkend testament heeft gemaakt, uw partner eigenaar wordt van uw nalatenschap. Kinderen ontvangen hun erfdeel in de vorm van een niet-opeisbare geldvordering op de partner. Woont u samen, dan erft uw partner niet automatisch van u, ook niet als u een samenlevingscontract heeft gemaakt. Wilt u dat uw partner wel van u erft, dan zult u een testament moeten opmaken.

Wat kunt u vastleggen in een testament?

Met een testament kunt u veel meer regelen dan alleen maar het aanwijzen van uw erfgenamen.

  • Als u minderjarige kinderen heeft, kunt u in een testament een voogd benoemen.
  • U kunt legaten vastleggen, bijvoorbeeld een geldbedrag aan een goed doel.
  • U kunt zelf bepalen wat naar welke erfgenamen gaat.
  • Soms zijn er verschillende erfgenamen met tegenstrijdige belangen. In een testament kunt u een executeur aanwijzen. Hij zal de nalatenschap voor en namens de erfgenamen afwikkelen.
  • Door een onderbewindstelling kunt u er voor zorgen dat jonge erfgenamen niet op al te jonge leeftijd over de erfenis kunnen beschikken. De erfenis wordt dan beheerd door een bewindvoerder.
  • Met een uitsluitingsclausule kunt u er voor zorgen dat de nalatenschap alleen blijft toekomen aan de erfgenaam en niet terecht komt in een gemeenschap van goederen waarin die erfgenaam getrouwd is.

Wij adviseren u graag

Er zijn veel redenen om een testament te maken. Wij leggen u graag voor wat de mogelijkheden zijn. U kunt altijd contact opnemen voor een kostenloos en vrijblijvend gesprek.