WebsiteWoortmann8977.jpg

Erfenis ontvangen?

Als er iemand uit uw naaste omgeving overlijdt heeft u vaak veel te regelen. De crematie of begrafenis maar ook bank- en verzekeringszaken. Er moet ook worden uitgezocht wie recht heeft op welk deel van de nalatenschap. Als er meer erfgenamen zijn moet de nalatenschap worden verdeeld. De notaris speelt hierbij van oudsher een belangrijke rol.

Nalatenschap aanvaarden of weigeren

De notaris zoekt, onder meer via het Centraal Testamentenregister in Den Haag, uit wie de erfgenamen van de overledene zijn. Hij vraagt de erfgenamen of ze de nalatenschap aanvaarden. Het komt ook voor dat de overledene meer schulden had dan bezittingen. De erfgenamen zijn in beginsel aansprakelijk voor de schulden. Daarom heeft iedere erfgenaam het recht om de nalatenschap te weigeren (verwerpen).

Verklaring van erfrecht

Zodra de notaris weet wie de erfgenamen zijn maakt hij een verklaring van erfrecht op. Hiermee kunnen de erfgenamen zich legitimeren ten opzichte van bijvoorbeeld de bank en over de saldi van de overledene beschikken.

Zorgvuldige begeleiding

Wilt u begeleiding bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap? U kunt altijd contact opnemen om een afspraak maken. Wij kunnen u adviseren over de diverse fiscale aspecten van het afwikkelen van een nalatenschap en verzorgen ook graag de aangifte voor de erfbelasting voor u. Daarnaast kunnen we u behulpzaam zijn bij het vastleggen van de verdeling van de nalatenschap.