Skip to main content

Kwaliteitsfonds notariaat

Per 1 augustus 2018 moeten notarissen voor elke notariële akte verplicht een vast bedrag afdragen aan het Kwaliteitsfonds Notariaat.

Met de opbrengsten wordt het toezicht en tuchtrecht voor notarissen bekostigd. Ook is het fonds bedoeld als een soort verzekering voor cliënten van een notaris, bijvoorbeeld wanneer deze failliet gaat. Verder wordt uit het fonds de vervanging van geschorste notarissen betaald, zodat cliënten hier zo weinig mogelijk nadeel van ondervinden.

De verplichte bijdrage bedraagt € 9,95 per akte (inclusief btw) en belasten wij aan onze cliënten door.

Op zoek naar een laagdrempelig notariskantoor?

Onze deur staat altijd voor u open, wij helpen u graag!