Skip to main content
Foto Levenstestament
Een levenstestament op laten maken

Een levenstestament op laten maken

Een levenstestament is een akte waarin u een of meerdere personen aanwijst om uw zaken waar te nemen en te regelen als u zelf niet meer in staat bent te handelen, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of ziekte. Uw gewone testament treedt dan nog niet in werking, u bent immers niet overleden. Met een levenstestament voorkomt u dat de rechter uw vermogen onder bewind moet stellen.

Wat kunt u regelen in een levenstestament?

In een levenstestament kunt u bijvoorbeeld vastleggen hoe en wie uw vermogen gaat beheren, wie de dagelijkse leiding in uw onderneming krijgt en wanneer uw woning of onderneming al dan niet verkocht moet worden.

Ook kunt u wensen en aanwijzingen opnemen over het doen van schenkingen. Aan kinderen bijvoorbeeld, of aan goede doelen.

Een levenstestament bevat ook vaak een medische paragraaf, waarin u bijvoorbeeld een medische volmacht geeft. Ook kunt u toestemming geven of juist een verbod opnemen voor bepaalde medische handelingen.

Ook instructies aan nabestaanden met betrekking tot uw uitvaart kunt u vastleggen in uw levenstestament.

De rol van de notaris

Een levenstestament wordt (net als een gewoon testament) vastgelegd in een notariële akte. De notaris informeert u over de mogelijkheden en geeft raad bij het opstellen van een levenstestament. Voor sommige handelingen waarvoor u in een levenstestament volmacht geeft, geldt zelfs dat deze verplicht in een notariële akte moeten zijn vastgelegd (bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek).

De notaris bewaart uw levenstestament in de kluis, net als een gewoon testament, en geeft een origineel gewaarmerkt afschrift van de notariële akte af. De akte kan worden geregistreerd in het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Het CLTR biedt geen inzage in de inhoud van het levenstestament, alleen de vindplaats (het adres van de notaris die het heeft opgesteld en bewaart) wordt vermeld. Ook dit is vergelijkbaar met een gewoon testament.

Wie heeft inzage in uw levenstestament?

In de notariële akte kunt u vastleggen aan wie de inhoud van het levenstestament kenbaar gemaakt mag worden. Denk bijvoorbeeld aan de gevolmachtigde(n), en na uw overlijden uw erfgenamen en de eventuele bewindvoerder of executeur.

Een arts of een kantonrechter die wil weten of zijn/haar cliënt een levenstestament heeft, kan daarvoor een notaris raadplegen. Deze notaris kan in het CLTR zien of er een levenstestament is en aangeven welke notaris dit heeft opgesteld en bewaart.

Herroepen of wijzigen

U kunt het levenstestament, net als een gewoon testament, ieder moment herroepen of wijzigen.

Een levenstestament opstellen

Heeft u vragen over het levenstestament of overweegt u een levenstestament op te laten maken, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder en sturen u, als u dat wilt en geheel vrijblijvend, een vragenlijst die u helpt bij het structureren van uw gedachten en het opstellen van het levenstestament.

Tip

Lees voor meer informatie ook de brochure Het onderzoek van de notaris bij uw levenstestament en de Checklist levenstestament van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?