WebsiteWoortmann9116.jpg

Zeer recent is het wetsvoorstel  ‘Beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Wat betekent dat voor u?

Beperking gemeenschap van goederen

Trouwen gebeurt in de toekomst niet langer standaard in gemeenschap van goederen maar in een zogenaamde beperkte gemeenschap. Eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen vallen in het nieuwe systeem buiten de gemeenschap. Dit geldt overigens alleen voor huwelijken die gesloten worden na inwerkingtreding van deze wetswijziging. Bij huwelijken van eerdere datum dient u, om hetzelfde effect te bereiken, nog wel huwelijkse voorwaarden op te stellen, al kan een testament of een goede schenkingsakte soms ook uitkomst bieden.

 

Mensen die in de toekomst nog wel in een algehele gemeenschap van goederen willen trouwen moeten na inwerkingtreding van deze wetswzijiging dus huwelijkse voorwaarden opstellen! Daarmee kan het nieuwe wettelijke stelsel dan weer aangepast worden aan de persoonlijke wensen en omstandigheden. Dat geldt ook voor mensen die de nieuwe regeling fiscaal willen optimaliseren.

Let op

De nieuwe wettelijke regeling kan tot uitvoeringsproblemen leiden. Om een scheiding aan te brengen in de vermogens zoals straks door de wet voorgeschreven is het namelijk nodig, en daarmee belangrijk, om een goede administratie bij te houden. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat gehuwden dit nu al niet doen. De vrees is dan ook gerechtvaardigd dat dit in de toekomst niet anders zal zijn. Als er tijdens huwelijk een erfenis wordt ontvangen en vervolgens gebruikt, of verbruikt, terwijl dit niet goed geadministreerd is kan dit gemakkelijk tot grote conflicten leiden in geval van echtscheiding.

Toch nog huwelijkse voorwaarden opstellen?

Uiteraard zijn er nog tal van andere redenen voor het opstellen van huwlijkse voorwaarden. Denkt u aan de mogelijkheid uitkeringen van levensverzekeringen onbelast te kunnen ontvangen, het inperken van beroeps- en andere aansprakelijkheidsrisico's, maar ook om de ingewikkelde wettelijke vergoedingsregelingen aan te passen, om ander (privé-)vermogen toch bij scheiding aan de eigen kant te houden of bijvoorbeeld om de behandeling van pensioenaanspraken bij echtscheiding op maat te kunnen maken.  

Inwerkingtreding 

De wet wordt op 1 januari 2018 ingevoerd. Wanneer u hierover meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen