WebsiteWoortmann9027.jpg

 

Bijeenkomst 24 september 2019: Erven en Schenken / Het Levenstestament

 

 

Met Testamenten en Schenkingen kunt u het erfrecht en de daarmee gepaard gaande belastingheffing grotendeels naar uw hand zetten.

 

Met een actueel testament worden de zaken fiscaal optimaal en volgens uw wensen geregeld. Met een Levenstestament kunt u iemand aanwijzen om uw belangen te behartigen voor het geval u dat zelf niet meer goed kunt, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een ongeval.

 

Met een Levenstestament houdt ù de regie en worden de zaken volgens ùw wensen geregeld.

 

Graag nodigen wij u uit voor een interactieve en informatieve bijeenkomst over deze onderwerpen op dinsdag 24 september aanstaande op ons kantoor. U bent welkom om zowel tijdens als na de bijeenkomst vragen te stellen. U mag uw vragen ook vooraf inleveren. Deze worden dan anoniem behandeld.

 

De bijeenkomst is op ons kantoor aan het Zusterplein 22A in Zeist. De ontvangst is vanaf 19:00 uur, we starten om 19:15 uur met de bijeenkomst en ronden af om ongeveer 21.00 uur. Er is daarna voldoende gelegenheid tot napraten.

 

Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.