WebsiteWoortmann2785.jpg

De besloten vennootschap (B.V.) 

De ondernemer kan het risico dat hij met zijn privévermogen financieel aansprakelijk is voor zijn handelen beperken door het oprichten van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.).

 

De B.V. is een rechtspersoon met een kapitaal dat in aandelen verdeeld is. De aandelen zijn eigendom van de aandeelhouders. De B.V. heeft een besloten karakter. De aandelen in de B.V. zijn daarom in beginsel niet vrij overdraagbaar.

 

Bij het oprichten van een B.V. kunnen, kortgezegd, de volgende stappen onderscheiden worden.

 

1. Statuten

De notaris maakt aan de hand van uw wensen een concept van de oprichtingsakte van de B.V. In die oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. 

  

2. Naamsonderzoek

Soms zal er een naamsonderzoek moeten worden gedaan bij de Kamer van Koophandel om te controleren of de naam van uw B.V. niet al bestaat of anderszins onacceptabel is. Dit is niet nodig als de naam van uw B.V. uw eigen naam is (met voorletter), eventueel aangevuld met bijvoorbeeld Beheer B.V. of Holding B.V.

 

3. Oprichting B.V.

Wanneer de conceptakte in orde is kan de akte van oprichting worden getekend. Ook zal de notaris een aandeelhoudersregister voor u maken.

 

4. Inschrijving Kamer van Koophandel

De B.V. wordt zo spoedig mogelijk na oprichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na inschrijving in het Handelsregister ontvangt u het uittreksel uit het register waarop alle gegevens staan vermeld.

 

5. Aanmelden bij de belastingdienst

De B.V. dient door u te worden aangemeld bij de Belastingdienst met het daarvoor bestemde formulier.

 

Wilt u meer weten over het oprichten van een B.V? Neemt u dan contact met ons op voor een bespreking of een vrijblijvende offerte.