WebsiteWoortmann9132.jpg

De grote vrijstelling van Schenkbelasting ad € 100.000,--.

De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen.

Eén van "normale" grote vrijstellingen is de eenmalig verhoogde vrijstelling van €53.016,- voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar in verband met de eigen woning of een dure studie.

In 2013 en 2014 gold tijdelijk een extra verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting van €100.000,-. Deze was bedoeld ter stimulering van de woningmarkt en moest de aankoop of verbouwing van een eigen woning stimuleren. Met ingang van 2017 is deze hoge vrijstelling van € 100.000,-- terug! Nieuw hierbij is dat het niet persé een schenking aan een eigen kind hoeft te zijn. Ook mag de schenking over drie kalenderjaren uitgesmeerd worden. Wel blijft het leeftijdscriterium voor de verkrijger van toepassing, die moet dus tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Inmiddels heeft er een inflatiecorrectie plaatsgevonden en bedraagt deze vrijstelling voor het jaar 2019 € 102.010,--.

 

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van deze extra verhoogde vrijstelling moet het geschonken bedrag aangewend worden voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld;
  • de aflossing van een restschuld die is ontstaan bij verkoop van een eigen woning.

Soms echter is de vrijstelling niet toepasbaar. Dat geldt voor sommige verkrijgers die al eerder een grote vrijstelling geclaimd hebben. 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.