WebsiteWoortmann9545.jpg

Ondernemen brengt risico's met zich mee. Met name financiële. Of, en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van de onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Elke startende ondernemer maakt die keuze. Een notaris kan u daarbij helpen. Bij de keuze voor een rechtsvorm spelen ook andere vragen een rol: 

 

  • Werkt u alleen of wilt u samenwerken?
  • Wat is uw financiële positie?
  • Trekt u kapitaal aan van derden voor uw bedrijf?

 

De rechtsvorm van een onderneming is de juridische vorm. Er zijn twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en organisatievormen met rechtspersoonlijkheid. Organisatievormen met rechtspersoonlijkheid worden rechtspersonen genoemd.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer in privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer. Zo is de ondernemer die met een eenmanszaak aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat. Voorbeelden van ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak, de V.o.F., de maatschap en de commanditaire vennootschap.

Rechtspersonen

Als een rechtspersoon - de tweede soort rechtsvorm - wordt opgericht, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (b.v.), dan wordt een 'nieuw rechtssubject' geschapen. Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten. Dat betekent dat als via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. De ondernemer met bijvoorbeeld een B.V. kan dan in principe niet méér geld verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, waarvoor hij aandelen heeft genomen. Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten (aandeelhouders) in het kapitaal van de B.V.. Daarmee is dus het risico dat u privé aansprakelijk wordt gesteld beperkt. In de regel zal de oprichter van een B.V. optreden als bestuurder van die B.V.. Wordt in een juridische procedure onbehoorlijk bestuur vastgesteld, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mr. J. Haveman,

haveman@woortmann.nl of

mr. F.B. van Acker,

vanacker@woortmann.nl.

 

telefoon: 030 – 69 14 683