WebsiteWoortmann8913.jpg

Beperking gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen veranderd. De algehele gemeenschap van goederen zoals die tot op dat moment gold is voor nieuwe huwelijken beperkt tot een zogenaamde beperkte gemeenschap. 

De beperking houdt in dat eigen vermogen dat voor de trouwdatum is opgebouwd én erfenissen en schenkingen, in het nieuwe systeem automatisch buiten de gemeenschap van goederen vallen. Dit geldt overigens alleen voor huwelijken die gesloten zijn na 1 januari 2018. Bij huwelijken van eerdere datum zijn, om hetzelfde effect te bereiken, wel huwelijkse voorwaarden nodig, al kan een testament of een goede schenkingsakte soms ook uitkomst bieden.

Mensen die in de toekomst nog wel in een algehele gemeenschap van goederen willen trouwen moeten na inwerkingtreding van deze wetswijziging dus huwelijkse voorwaarden opstellen! Daarmee kan het nieuwe wettelijke stelsel dan weer aangepast worden aan de persoonlijke wensen en omstandigheden. Dat geldt ook voor mensen die de nieuwe regeling fiscaal willen optimaliseren.

Let op

Deze nieuwe wettelijke regeling kan tot uitvoeringsproblemen leiden. Om de scheiding van vermogens (zoals nu door de wet bepaald) vast te leggen is het nodig en belangrijk om een goede administratie bij te houden. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat gehuwden dit doorgaans niet doen en de vrees is gerechtvaardigd dat dit in de toekomst niet anders zal zijn. Dit kan gemakkelijk tot conflicten leiden in geval van echtscheiding, bijvoorbeeld als er tijdens huwelijk een erfenis wordt ontvangen en vervolgens gebruikt, of verbruikt, terwijl dit niet goed geadministreerd is.

Toch nog huwelijkse voorwaarden opstellen?

Uiteraard zijn er nog tal van andere redenen voor het opstellen van huwlijkse voorwaarden. Denkt u aan de mogelijkheid uitkeringen van levensverzekeringen onbelast te kunnen ontvangen, het inperken van beroeps- en andere aansprakelijkheidsrisico's, maar ook om de ingewikkelde wettelijke vergoedingsregelingen aan te passen, om ander (privé-)vermogen toch bij scheiding aan de eigen kant te houden of bijvoorbeeld om de behandeling van pensioenaanspraken bij echtscheiding op maat te kunnen maken. Ook wanneer u nu gezamenlijk bezit heeft maar in ongelijke aandelen, bijvoorbeeld een woning die voor 1/4e deel eigendom is van de één en voor 3/4e deel eigendom is van de ander, is het oppassen. Wanneer u trouwt en vooraf geen huwelijkse voorwaarden maakt wordt die woning gemeenschappelijk eigendom waarbij ieder dan gerechtigd wordt tot de helft! Met behulp van huwelijkse voorwaarden, opgesteld voordat u gaat trouwen, kunt u dit voorkomen en het eerder afgesproken regime, in het voorbeeld 1/4e versus 3/4e aandeel, handhaven.   

Inwerkingtreding 

De wet is per 1 januari 2018 ingevoerd. Wanneer u hierover meer informatie wenst kunt u contact met ons opnemen