WebsiteWoortmann9027.jpg

Samenwonen?

U wilt samen verder, in één huis. Dat betekent dat u keuzes en afspraken moet maken. Gaat u trouwen, gaat u een geregistreerd partnerschap aan of sluit u een samenlevingscontract?

Trouwen of een geregistreerd partnerschap

Het huwelijk en het geregistreerd partnerschap zijn in veel opzichten hetzelfde. Het zijn wettelijk geregelde samenlevingsvormen. Dat betekent dat uw rechten en plichten en de manier waarop de verbintenis tot stand komt en wordt beëindigd vastliggen in de wet. Veel zaken hoeft u dan niet meer apart te regelen. Zo bent u bijvoorbeeld als gevolg van het huwelijk automatisch elkaars erfgenaam. Een man en een vrouw, maar ook twee mannen of twee vrouwen kunnen in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Samenlevingscontract

Wilt u (nog) niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dan kunt u een samenlevingscontract opstellen. Dat is een overeenkomst waarin u afspraken maakt over alles wat met het samenwonen te maken heeft. Bijvoorbeeld de financiële bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud, de verdeling van de kosten van de huishouding, het gebruik van bankrekeningen en de verdeling van de bezittingen.

Overlijden

U kunt in uw samenlevingscontract opnemen dat uw gezamenlijke woning bij overlijden eigendom van uw partner wordt. Bovendien kunt u regelen dat uw partner bij uw overlijden recht heeft op het door u opgebouwde nabestaandenpensioen. Wilt u dat ook uw privé-vermogen naar uw partner gaat, dat kunt u naast het samenlevingscontract een testament opstellen.

Wij adviseren u graag

Wilt u samen verder? Wij vertellen u graag meer over de gevolgen en de afspraken die u met elkaar kunt maken. U kunt altijd contact opnemen voor een kostenloos en vrijblijvend gesprek of een offerte bij ons opvragen.