WebsiteWoortmann0386.jpg

De eenmanszaak

Wanneer iemand voor eigen rekening en risico een onderneming drijft is er sprake van een eenmanszaak. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen. Dat brengt ook met zich mee dat alle tot de onderneming behorende bezittingen en schulden, ook de baten en lasten van de ondernemer vormen. De ondernemer is als persoon zélf aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser van de eenmanszaak zich ook op het privé-vermogen van de ondernemer kan verhalen en dat privé-schuldeisers zich ook op de bezittingen van de onderneming kunnen verhalen.