WebsiteWoortmann9545.jpg

Oprichting van de B.V.

Stappenplan oprichting B.V.

1. Rol notaris

De notaris stelt een concept op van de oprichtingsakte van de B.V. aan de hand van uw wensen. In de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. De notaris controleert de juridisch inhoudelijke kant hiervan.

2. Naamsonderzoek

Eventueel zal er een naamsonderzoek moeten worden gedaan bij de Kamer van Koophandel of de naam van uw B.V. niet al bestaat of anderszins onacceptabel is. Dit is niet nodig als de naam van uw B.V. uw eigen naam is (met voorletter) en daarachter bijvoorbeeld Beheer B.V. of Holding B.V. staat vermeld.

3. Conceptstatuten

De notaris maakt voor u conceptstatuten van de B.V. Vervolgens kan de B.V. i.o. (in oprichting) eventueel worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

4. Oprichting B.V.

Wanneer de conceptakte akkoord bevonden is door de oprichter kan de akte van oprichting van de B.V. worden getekend. Naast de akte van oprichting zal de notaris ook voor u een aandeelhoudersregister maken.

5. Inschrijving Kamer van Koophandel

De B.V. wordt zo spoedig mogelijk na oprichting ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Zolang dit niet is gebeurd, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. De notaris zorgt in de meeste gevallen voor het opmaken van de juiste formulieren voor de inschrijving van de B.V. en de directie/enig aandeelhouder en de tijdige inschrijving in het Handelsregister. Na inschrijving in het Handelsregister ontvangt u het uittreksel uit het register waarop alle gegevens staan vermeld.

6. Aanmelden bij de fiscus

De B.V. dient door u te worden aangemeld bij de Belastingdienst met het zogenaamde “formulier opgaaf gegevens startende ondernemer”.

Wilt u meer weten over het oprichten van een B.V? Neemt u dan contact met ons op voor een bespreking of een vrijblijvende offerte.