WebsiteWoortmann8913.jpg

De stichting


Een stichting wordt meestal opgericht om vermogen te beheren of bij elkaar te houden, of om een bepaald doel te realiseren met behulp van een vermogen. Anders dan een vereniging kent een stichting geen leden.

 

In de statuten staan onder meer naam en doelstelling van de stichting en de bestemming van het liquidatiesaldo na opheffing.

 

Wanneer een stichting een ideëel doel dient kan het aanvragen van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) interessant zijn. Een ANBI stichting is in principe vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor de statuten van een ANBI gelden wel enige aanvullende vereisten. Wanneer u overweegt een ANBI status aan te vragen zullen wij er uiteraard voor zorgen dat de statuten aan de daarvoor geldende vereisten voldoen. Meer actuele informatie over de ANBI vindt u op de website van de belastingdienst.