WebsiteWoortmann9015.jpg

Positie levenspartner

Ondernemers en hun levenspartner: regel rechten en aansprakelijkheden goed

Het is erg belangrijk dat uw wederzijdse zakelijke aanspraken goed geregeld zijn wanneer u als ondernemer getrouwd bent of samenwoont. Als er niets geregeld is geldt in geval van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) in beginsel dat er sprake is van een gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen: alles wat van u is, is tevens van uw partner en omgekeerd, zowel ten aanzien van de bezittingen als van de schulden. Dat is riskant, bijvoorbeeld omdat schuldeisers bij uw partner kunnen aankloppen. Daarnaast zou de partner, bij scheiding of overlijden, het vermogen kunnen opeisen, wat de onderneming weer in gevaar kan brengen.

Bij een B.V. speelt ook de vraag in hoeverre de partner aanspraak kan maken op door de B.V. ingehouden en dus niet uitgekeerde winst. Daarbij is van belang in welke mate de ingehouden winst noodzakelijk is voor de bedrijfsuitoefening. Alle reden dus om veilige en evenwichtige huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen. Daar kunnen wij u in begeleiden. Ook tijdens het huwelijk kunnen de huwelijkse voorwaarden nog worden gemaakt of gewijzigd. Voor partnerschapsvoorwaarden geldt hetzelfde.