WebsiteWoortmann2785.jpg

Een B.V. verkopen

Veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf hebben hun onderneming ondergebracht in een besloten vennootschap, de B.V. Lang niet alle B.V.-ondernemingen hebben echter een optimale structuur. Zeker als u uw B.V. wilt verkopen is een goede structuur van groot belang. Een goede bedrijfsstructuur wil doorgaans zeggen dat u niet één enkele B.V. zou moeten hebben. Voor de bedrijfsoverdracht is de één-B.V.-structuur ronduit onaantrekkelijk: de aandelen in deze B.V. zijn moeilijk te verkopen. In die ene B.V. is namelijk alles ondergebracht: de pensioenreserve, soms een bedrijfspand maar ook bijvoorbeeld belegde liquiditeiten. Een opvolger zal echter alleen belangstelling hebben voor de onderneming, de zuivere bedrijfsactiva en -passiva. Een ander nadeel van de één-B.V.-structuur is dat de ondernemer bij verkoop van zijn aandelen een fikse aanslag voor inkomstenbelasting te wachten staat over de zogenaamde aanmerkelijk belangwinst (ab-heffing), een heffing van 25 % in Box 2. Een aandeelhouder met 5% van het geplaatste aandelenkapitaal heeft al een aanmerkelijk belang. Ook gedurende het bestaan van de onderneming is een enkele B.V. niet ideaal. Wanneer er sprake is van één B.V. zijn het pensioen (het stamrecht) en eventuele besparingen (beleggingen) direct blootgesteld aan de ondernemingsrisico's en kunnen ze in het ergste geval met de onderneming ten onder gaan. Kortom, als u een enkele B.V. hebt, dan is omzetting naar een meer uitgebreide structuur sterk aan te raden - als u wilt gaan verkopen maar ook bijvoorbeeld wanneer u uw opgebouwde pensioen veilig wilt stellen.