WebsiteWoortmann8918.jpg

Familiemediation en – coaching

Familiemediation is een vorm van conflictbemiddeling die zich richt op kwesties binnen families, waarbij het doel is om een specifiek en afgebakend conflict door gesprek met elkaar op te lossen. De onderwerpen die kunnen spelen en soms extra aandacht behoeven zijn divers. Te denken valt bijvoorbeeld aan een ruzie over een nalatenschap, of het bespreekbaar maken van een thema dat binnen het familiebedrijf speelt.

 

In bijna elke conflictsituatie vragen partijen zich af: hoe ben ik hierin verzeild geraakt? Hadden we niet eerder een goed gesprek met elkaar moeten hebben?
Conflicten binnen families zijn complex. Ook zijn er vaak meerdere partijen bij betrokken. Er hoeft overigens niet altijd al sprake van een conflict te zijn. Vaak komt het voor dat het al helpt als het onderwerp op tafel wordt gebracht door een neutrale en deskundige voorzitter. Die betrokkenen helpt te kijken naar de toekomst en te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Het komt regelmatig voor dat daarmee de kwestie is opgelost, waarmee een mediation niet eens hoeft plaats te vinden. Het vervolgtraject wordt in gezamenlijk overleg verder ingevuld. Mocht er wel mediation nodig zijn dan is het de taak van de mediator te zorgen dat de juiste betrokkenen op het juiste moment aan tafel zitten. Tevens zorgt de mediator ervoor dat dergelijke, overigens vertrouwelijke, gesprekken effectief en efficiënt verlopen waarbij het gemeenschappelijk belang leidraad is.

 

Meer weten? Speelt er bij u een kwestie waarover u van gedachten wilt wisselen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.