WebsiteWoortmann8949.jpg

 

Kennismiddag 4 april 2019 

 

Graag nodigen we u - in samenwerking met Samen voor Zeist - uit voor een kennismiddag op 4 april aanstaande van 15:00 uur tot 18:00 uur op het CLZ aan de Lindelaan 23 te Zeist.

Deze middag wordt georganiseerd door Labor Advocaten, VDGC en WoortmaNN Notarissen, en biedt een gevarieerd programma. Dat ziet er als volgt uit.

 

Labor Advocaten:
 

RONDE 1 + 2: De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is in aantocht – Ruim drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceert het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Waarom? Uit onderzoek blijkt dat de WWZ in de praktijk niet goed werkt. Daarom wordt o.a. het ontslagrecht weer versoepeld. Onder de WAB wordt ontslag weer mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden. In het huidige stelsel kan dat niet. Kim Voordes van Labor Advocaten neemt u mee in deze en andere wijzigingen, zodat u na deze workshop weer geheel up to date bent! meer informatie

 

RONDE 1 + 2: De disfunctionerende medewerker en de verstoorde arbeidsverhouding – De WWZ heeft het voor werkgevers lastig gemaakt om een medewerker te ontslaan wegens disfunctioneren. De wet is behoorlijk streng. Afgelopen periode is er veel jurisprudentie gekomen. Hieruit blijkt waar een werkgever aan moet voldoen, hoe een verbeterplan er uit moet zien en hoe het zit met het aanbieden van passende functies. We gaan concreet benoemen wat u moet doen en wat u vooral niet moet doen. Kortom; na deze workshop die door Marc Haaijer van Labor Advocaten wordt verzorgd, weet u hoe een goed ontslagdossier er onder de WWZ uitziet. Ook gaat hij een alternatieve ontslagroute bespreken; de verstoorde arbeidsverhouding.meer informatie
  

VDGC

 

RONDE 1: Bedrijfsopvolgingsregeling – Wat gebeurt er als door overlijden het bedrijf overgaat naar de erfgenamen? Wat zijn fiscale consequenties bij voortzetting van de onderneming, wie zet de onderneming voort, wat wordt verstaan onder een onderneming? In 3 kwartier willen wij u bijpraten over het bovenstaande onderwerp, aandachtspunten aangeven en wat u wel en niet moet doen.
  

RONDE 2: Fiscaal verantwoord box hoppen en andere fiscale actualiteiten –De discussie over het fictieve rendement en de hoogte van de belastingheffing in box 3 is al een paar jaar aan de gang. Wat kunt u er zelf aan doen en wat zijn daar de consequenties van. Daarnaast willen wij graag inspelen op de fiscale actualiteiten omdat dit een dynamisch vakgebied is.


 

Woortmann notarissen

 

RONDE 1: Certificering van aandelen – Certificering van aandelen vindt plaats in het kader van Estate Planning maar ook om de continuïteit van de onderneming na overlijden van de ondernemer te waarborgen. Bij schenking of overlijden van de ondernemer krijgen erfgenamen mogelijk gezamenlijk aandelen in de vennootschap. Dat betekent versnippering van zeggenschap. Het als gevolg daarvan ontbreken van een adequate en slagvaardige voortzetting van de onderneming kan desastreuse gevolgen hebben voor (de waarde van) de onderneming. Certificering kan dan uitkomst bieden. Zie ook: certificering van aandelen

  

RONDE 2: Levenstestamenten –  Een levenstestament is een akte waarin u zaken regelt  voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt, u weliswaar niet overlijdt, maar niet meer in staat bent zelf te handelen. Denkt u aan een ongeluk of ziekte. Een levenstestament is een testament dat werkt tijdens leven en kan de continuïteit van uw onderneming maar ook van uw privézaken (bijvoorbeeld ten aanzien van uw huis, of in de zorg) waarborgen, zonder dat er een vertragende en belemmerende tussenkomst van de rechter nodig is. Zie ook: levenstestamenten
 

WANNEER: 4 april 15.00 – 18.00 uur


WAAR: CLZ, Lindelaan 23 te Zeist

 

Programma:

15.15 -16.00 uur RONDE 1 van de Workshops                                                   
16.15 – 17.00 uur RONDE 2 van de Workshops
17.00 uur Afsluitende borrel

U kunt zich aanmelden per mail: aanmelden kennismiddag, via onze website (aanmelden via website) of per telefoon: 030-691 46 83.